Σχεδιάγραμμα PCB οδηγήσεων

PCB layout του σκάφους, PCB + διάταξης και σχεδίασης, οδηγημένο σχέδιο PCB.