οδηγημένη συνέλευση πινάκων

οδηγημένη επιτροπή κυκλωμάτων PCB, τυπωμένη PCB συνέλευση πινάκων κυκλωμάτων, Συνέλευση PCB συνήθειας.