οδηγημένο συνήθεια PCB

Ενότητα των στρογγυλών οδηγήσεων, PCB αλουμινίου που οδηγείται, οδηγημένο PCB πυρήνων μετάλλων.