Ενότητα φωτεινών σηματοδοτών οδηγήσεων

Τμήματα φωτεινών σηματοδοτών οδηγήσεων, οδηγημένη ελαφριά ενότητα ελέγχου, High Power LED Ενότητα.