Φακός φωτεινών σηματοδοτών οδηγήσεων

οδηγημένοι φακοί οπτικής, φακός των οδηγήσεων υψηλής δύναμης, οδηγημένος πλαστικό φακός.