Μέσω των οδηγήσεων τρυπών

της τρύπας που οδηγείται μέσω τοποθετήστε, οδηγημένος μέσω της τρύπας τοποθετήστε, rgb που οδηγείται μέσω της τρύπας.